elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Poniedziałek 01.06.2020

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor - mgr Paweł Marciniak

Wicedyrektor - mgr Grzegorz Baran

 

Imię i nazwisko

nauczany przedmiot, pełniona funkcja
mgr Grzegorz Baran
fizyka
informatyka
zajęcia rewalidacyjne
wicedyrektor
mgr Dobrochna Błażejczak
język polski
bibliotekarz
mgr Radosław Błażejczak
nauczanie indywidualne
mgr Wiesława Bolewicka

  edukacja wczesnoszkolna

 zajęcia rewalidacyjne
mgr Iwona Cendlak - Gruchociak
historia i społeczeństwo wychowanie do życia w rodzinie
mgr Michał Curyk
wychowanie fizyczne
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka Czapracka
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne
terapia pedagogiczna
nauczyciel świetlicy

mgr Witold Dolatowski

wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Drukarczyk

język polski

mgr Dorota Dymarska
edukacja wczesnoszkolna
terapia pedagogiczna
nauczyciel świetlicy
mgr Katarzyna Dytrych
język polski
sztuka
muzyka
plastyka
logopedia
mgr Grażyna Hadryan
przyroda
geografia
technika
mgr Katarzyna Harasim
pedagog szkolny
terapia pedagogiczna
doradztwo zawodowe
zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Jańczak
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne
mgr Maciej Jańczak

matematyka

informatyka

mgr Karolina Jarus

język angielski

język niemiecki

mgr Dorota Jeleńska

edukacja wczesnoszkolna
terapia pedagogiczna

mgr Magdalena Jędrzejewska

język niemiecki

zajęcia rewalidacyjne

mgr Karolina Kapała
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne
sztuka
plastyka
muzyka
mgr Grażyna Kogut
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne
mgr Gabriela Kokot

pedagog szkolny
terapia pedagogiczna 
zajęcia rewalidacyjne

mgr Krzysztof Mandrysz
religia
historia
mgr Paweł Marciniak
geografia
historia
dyrektor
Ewa Michalak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Migas
język angielski
język niemiecki
mgr Justyna Nowak
chemia
mgr Ewa Olszak
matematyka 
informatyka 
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Ostach
muzyka
plastyka
technika
mgr Izabela Pazoła
język angielski
język niemiecki
mgr Monika Regulska

edukacja wczesnoszkolna
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 
terapia pedagogiczna

 Michał Rogasik
język angielski 
 mgr Marcin Roszak  wychowanie fizyczne
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
zajęcia rewalidacyjne
mgr Lucyna Sierszulska
przyroda
biologia
mgr Zbigniew Surma
język polski
mgr Elżbieta Talma
język polski
zajęcia rewalidacyjne
terapia pedagogiczna
logopedia
mgr Danuta Tomczak

religia

mgr Renata Tuszyńska
język polski
bibliotekarz
mgr Agnieszka Urny
wychowanie fizyczne 
gimnastyka korekcyjna
logopedia
mgr Paweł Urny
wychowanie fizyczne
mgr Iwona Walczak
matematyka
informatyka
mgr Wojciech Walkiewicz
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Mariola Wawrocka
matematyka 
informatyka 
zajęcia rewalidacyjne
mgr Magdalena Wielowiejska
edukacja wczesnoszkolna
religia
mgr Kamila Wiśniewska
informatyka
 technika
mgr Urszula Wojciechowska
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne
religia

Informacje o artykule

Data utworzenia: 18.12.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 255
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
18.12.2018
22:49:38
edycja
Administrator
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
18.12.2018
22:48:44
edycja
Administrator
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
18.12.2018
22:48:18
edycja
Administrator
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
18.12.2018
22:47:54
dodanie
Administrator
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne